Dürüstlük: Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk - dürüstlük değişmez değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük ilkesini kesinlikle gözardı etmemek önceliğimizdir.


Gizlilik: Gizli ve özel bilgiler; Akkoza Metal’e ait, rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgiler, ticari sırlar, henüz kamuoyuna açıklanmamış mali bilgileri, üçüncü şahıslarla akdedilen gizlilik anlaşmaları çerçevesindeki bilgileri ve diğer bilgileri kapsar.

Akkoza Metal çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve diğer çalıştığımız ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.


Çıkar Çatışması: Akkoza Metal çalışanları olarak çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.